25.02.2021. |
 Novosti
Sadnja vinove loze - izbor sadnog materijala

 

Vinova loza je kultura koja ostaje na zasađenom mjestu od 25 do 30 godina, a katkad i više godina što ovisi o intenzitetu proizvodnje.

Stoga se može reći da je  sadnja vinove loze  važna operacija koju moramo uraditi na pravilan način.

Prije podizanja vinograda je potrebno odabrati odgovarajući sadni materijal. Prvenstveno se koristi sadni materijal visoke kvalitete tj,cijep dobro razvijenog korijenovog sustava, dobro sraslog spojnog mjesta te dobro sazrele plemke.

Za podizanje vinograda koristi se deklarirani sadni materijal proizveden sukladno Zakonu o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH.

Karakteristike kvalitetnog cijepa vinove loze:

  • razvijenost korijenovog sustava,
  • sraslost podloge i plemke,
  • debljina spojnog mjesta,
  • genetski potencijal podloge i plemke,
  • sortna čistoća,
  • zdravstveno stanje (virusi, mikoze, fitoplazme).

Danas se  najčešće sade parafinirani cijepovi jer imaju mnoge prednosti kao npr. ne dolazi do isušivanja spojnog mjesta i manje izbija postrano korijenje (brandusi).

Genetska potencijal podloge i plemke, kao i sortna čistoća i zdravstveno stanje se prate u ovlaštenim institucijama i stručnim nadzorom u rasadnicima pri proizvodnji sadnog materijala vinove loze.

CT/Organ za potvrđivanje  Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar (u tijeku akreditacija prema standardu BAS EN ISO / IEC 17065: 2014, od strane BATA - Institut za akreditiranje BiH) obavlja poslove Službenog nadzora nad proizvodnjom sadnog materijala - cijepova vinove loze. Krajnji proizvod je certifikat/potvrda  za određene sorte vinove loze (lozni cijepovi) koji  jamče kvalitetan i zdravstveno ispravan sadni materijal krajnjem kupcu.

Sorte vinove loze proizvedene u registriranoj proizvodnji 2020. godine, nalaze se u odjeljku CT/Organ za potvrđivanje (www.faz.ba).

Povezane novosti
28.02.2024.
PRIJAVA ZA OCJENJIVANJE OTVORENIH MLADIH VINA
Poštovani, Dana 21.03.2024. godine održat će se Organoleptička ocjena potencijala mladih otvorenih […]
19.02.2024.
Obavijest za voćare
Zimska zaštita predstavlja obveznu mjeru koja se provodi u voćnim nasadima. Nakon […]
08.12.2023.
ZIMSKA ŠKOLA REZIDBE MASLINE 2024. godine
Federalni agromediteranski zavod Mostar u sklopu provedbe Škole rezidbe 2024. godine organizira […]
20.11.2023.
Promotivno-ocjenjivačka i stručna radionica - Kvaliteta kozjih i ovčjih sireva
Poštovani, dana 24.11.2023. godine u 11 sati biti će održana promotivno-ocjenjivačka i […]
1 2 3 52
Certifikati & partneri
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava