03.05.2023. |
 Novosti
Preporuke u maslinicima za mjesec travanj

Travanj je mjesec u kojem dolazi do resanja maslina i posljednji je rok za rezidbu ukoliko se ona nije obavila u mjesecu ožujku. Rezidba koju obavljamo odnosi se na rezidbu na rod, moramo je vršiti od vrha krošnje ka dnu kako bismo smanjili pogrešku kod stvaranja uzgojnog oblika. Rezidbom se povećava rodnost te obnavljaju se kvalitetni i duži izbojci. Kada rezidbom prorijedimo krošnju, dolazi do porasta rodnih izbojaka, a time im stoje na raspolaganju i veće pričuve hrane. Ukoliko intenzivno odstranimo izbojke, gubi se ravnoteža između krošnje i korijena, a time smanjujemo preduvjete za urod. Rezidba mora biti pravilna i umjerena, no kako god bilo masline je bolje orezati nego ih ostaviti sa postojećom vegetacijom da uđu u vegetativnu sezonu. Kod agrotehničke mjere rezidbe bilo bi dobro savjetovati se kod stručnih osoba o pravilnoj rezidbi.  Neke sorte su izrazito bujnije od drugi , pa recimo tako sorta Leccino traži više pristupa pri formiranju krošnje kao i same rezidbe na rod za razliku od drugih sorti poput Istarske bjelice. Folijarna prihrana se u ovom mjesecu obavlja na bazi elemenata bora i cinka sa preporučenim dozama. Također, prihrana maslina sa plitkom obradom tla u ovom periodu se obavlja sa dušičnim gnojivima. Prihranu bi bilo dobro provesti prije najave oborina. Prilikom plitke obrade tla odstranjuju se korovi, no ako je njihova prisutnost značajna preporučuje se primjena različiti herbicida sa postojećom preporukom pojedinog proizvođača. Jako je bitno se držati preporučenih preporuka. Kako je mjesec travanj kao i ožujak jako vjetrovit mjesec na području Hercegovine treba obratiti pažnju na štete koje su možda nastale djelovanjem vjetra. Djelovanje vjetra se najprije očituje na kori stabla masline gdje su vidljive nastale rane, koje su najčešće kod novo posađenih sadnica koje su loše pripojene sa podupornim kolcem. Kod ovog pregleda je također preporučljivo da se u prohodu obradi i pažnja na pojavu potkornjaka ( Phloeotribus scarabeoides ) koji radi štete na mladim izbojima, a obitava u račvama maslina. Njegov let traje od konca veljače do konca svibnja. Zaštita pesticidima se obavlja prije kretanja vegetacije. U ovom periodu se rade i mamci za potkornjake u obliku snopića grana kao i mehaničke prepreke oko debla stabala za zaštitu od pipe. Pored nevedenih štetnika u ovom preriodu se radi i nadzor praćenja pojave maslinovog svrdlaša (Rhynchites cribripennis ) koji radi štete na plodovima, takvi plodovi koji poslije uđu u preradu doprinose tome da je ulje niže kvalitete, a sama njegova pojava djeluje na kvantitet uroda koji je umanje opadanjem oštećenih plodova. Zaštita se obavlja mineralnim uljima u kombinaciji ili odvojeno sa preparatima na bazi dimetoata, diazinona i dr. Organskog gnojiva po stablu je dovoljno primijeniti od 2 do 3 kilograma po stablu, dok umjetnog gnojiva na bazi kalcijevog amonij nitrata koji zbog udjela dolomita u svom sastavu pozitivno utječe na djelomičnu neutralizaciju kiselosti tla treba primjeniti količinom od 1 do 1,5 kg po stablu. Ona radnja koja obilježava mjesec travanj je agrotehnička mjera cijepljenja ili precijepljivanja maslina. Ovom radnjom možemo izmijeniti sorte u masliniku ukoliko one nisu rodne ili oštećene. Često u praksi ovom mjerom se precijepljiva sorta Oblica, koja ostaje podloga novoj sorti. Ovo se provodi zbog alternativne rodnosti sorte Oblica, to jest, njene ne ujednačenosti kod uroda. Radnju cijepljenja bi bilo dobro prepustiti osobama sa iskustvom radi što većeg prijema cijepa u masliniku. Kod primjene preparata jako je važno držati se uputa proizvođača o dozama  kao i preporukama agronoma u  agro-centrima.

 

dr.sc. Miro Barbarić dipl.ing.agro

mr.sc. Marija Prlić dipl.ing.agro

Povezane novosti
06.09.2023.
Obavijest za proizvođače sira
Federalni agromediteranski zavod Mostar i ove godine organizira stručno ocjenjivanje tradicionalnih kozjih […]
31.07.2023.
Obavijest za poljoprivrednike
Ambrozija (Ambrosia artemisifolia L.) predstavlja opasan jednogodišnji korov koji brzo raste, obično […]
15.06.2023.
Obavijest za vinogradare
Nestabilne vremenske prilike i dalje će pogodovati pojavi i razvoju plamenjače vinove […]
05.06.2023.
Obavijest korisnicima potpora u stočarstvu - Izvorne zaštićene pasmine životinja
Donesena je Odluka o utvrđivanju cjenika Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za izdate […]
1 2 3 51
Certifikati & partneri
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava