25.06.2021. |
 Novosti
Obavijest za vinogradare

      

Vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog razvoja mladica i bobica. Kod zaštite vinograda posebnu pozornost treba posvetiti zaštiti od pepelnice (Erysiphe necator). U tu svrhu može se koristiti jedan od fungicida: Luna Expirience, Dynali, Nativo 75 WG, Vivando, Talendo, Stroby WG, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Indar 5 EW, Kusabi i dr.

Za zaštitu od plamenjače  (Plasmopara viticola) može se koristiti jedan od pripravaka: Forum star, Pergado MZ, Mikal Flash, Mikal Premium F, Acrobat MZ ili neki drugi pripravak registriran za ovu namjenu.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

Povezane novosti
28.02.2024.
PRIJAVA ZA OCJENJIVANJE OTVORENIH MLADIH VINA
Poštovani, Dana 21.03.2024. godine održat će se Organoleptička ocjena potencijala mladih otvorenih […]
19.02.2024.
Obavijest za voćare
Zimska zaštita predstavlja obveznu mjeru koja se provodi u voćnim nasadima. Nakon […]
08.12.2023.
ZIMSKA ŠKOLA REZIDBE MASLINE 2024. godine
Federalni agromediteranski zavod Mostar u sklopu provedbe Škole rezidbe 2024. godine organizira […]
20.11.2023.
Promotivno-ocjenjivačka i stručna radionica - Kvaliteta kozjih i ovčjih sireva
Poštovani, dana 24.11.2023. godine u 11 sati biti će održana promotivno-ocjenjivačka i […]
1 2 3 52
Certifikati & partneri
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava