29.07.2019. |
 Novosti
Obavijest za poljoprivrednike

 

Na svim opažačkim punktovima uočena je povećana brojnost sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana) čije se gusjenice ubušuju u u bobice grozda u fazi zrenja. Premda je uočena povećana brojnost spomenutog štetnika on još uvijek nije prešao kritični prag zbog čega vinogradari trebaju pratiti naredne obavijesti kako bi u slučaju potrebe mogli pravodobno izvršiti tretiranje nasada, prije ubušivanja gusjenica u bobice grozdova. Zbog nestabilnog vremena poželjno je, čim to vremenske prilike dopuste, izvršiti tretiranje mladih vinograda u svrhu zaštite od plamenjače (Plasmopara viticola), kao i vinograda na rodu zbog zaštite lisne mase od napada kasne plamenjače. U tu svrhu može se koristiti jedan od pripravaka na bazi bakra: Neoram WG, Cuprablau Z, Nordox 75 WG, Kupropin, Champion , Bordoška juha i sl. Na opažačkim punktovima uočen je i let jabučnog savijača (Cydia pomonella) zbog čega je nasade jabuka poželjno zaštititi jednim od pripravaka: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG i dr.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

 

Povezane novosti
24.06.2024.
ZAHTJEV ZA UZIMANJE UZORAKA I IZRADU PROGRAMA UREĐENJA ZEMLJIŠTA / TLA
**Uputstvo za uzimanje uzoraka tla za agrokemijsku analizu – nalazi se na […]
14.06.2024.
PREPORUKE
Broj: 01-20-1030-1/24. Mostar, 14.06.2024.   P R E P O R U […]
04.06.2024.
Obavijest za vinogradare
Nestabilne vremenske prilike stvorile su povoljne uvjete za pojavu i razvoj plamenjače […]
24.05.2024.
Obavijest za vinogradare
Na pojedinim lokalitetima vinova loza se već nalazi u fenofazi završetka cvatnje. […]
1 2 3 55
Certifikati & partneri
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava