15.01.2021. |
 Novosti
Jubilarna 10. manifestacija DANI BERBE MASLINA 2020

 

Usprkos novo nastale COVID -19 situacije manifestacija DANI BERBE MASLINA 2020 je održana u smislu ocjenjivanja kakvoće od strane panela za organoletičku analizu djevičanskih maslinovih ulja u prostorijama Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru po propisima epidemiološki mjera bez dosadašnje prakse organizacije.

Ovogodišnja manifestacija je bila jubilarna deseta po redu, nakon što se prvi put u povijesti na ovim prostorima održala manifestacija ovog tipa simboličnog datuma 11.11.2011 u 11 sati.

Naime, te godine je po prvi put održana manifestacija DANI BERBE MASLINA na kojoj je zaprimljeno tek 20 uzoraka čiji se broj kroz daljnje godine mijenjao, te na ovoj jubilarnoj je bilo prijavljeno čak njih 140.

Kakvoća djevičanskih maslinovih ulja kroz godine rada i održavanja manifestacije je išla u korist ekstra djevičanskih maslinovih ulja što je i bio cilj ove manifestacije koja svojom praksom kroz ocjenjivanje i prezentaciju suvremenih trendova u maslinarstvu podiže svijest u maslinarskom sektoru.

Pa tako gledano kroz godine održavanja u godinama 2016.,2017. i 2020 godini svi zaprimljeni uzorci su imali ekstra djevičansku kakvoću. Godine 2015., 2018. i 2019. su imale 3 % maslinovo ulje lampante, dok u tim istim godinama postotak za ekstra djevičanska maslinova ulja je iznosio 95 % za 2018., 93% za 2019. , te 77 % za 2015. godinu. Ostatak se odnosio na djevičanska maslinova ulja u ovim godinama. Prve godine održavanja manifestacije ekstra djevičanska maslinova ulja su imala udio od 65 %, djevičanska maslinova ulja 15 % i lampante sa udjelom od 20 %. Za godine koje slijede rezultati su pokazivali za 2012. udio od 59 % za ekstra djevičanska maslinova ulja, djevičanska maslinova ulja sa 16 % i lampante sa 25 %. Godine 2013. za ekstra djevičanska maslinova ulja udio je bio 51%, djevičanska maslinova ulja 30 % i lampante 19 %, te za 2014. 76% za ekstra djevičanska maslinova ulja, 14 % djevičanska maslinova ulja i 10% udjela za lampante.

Gledano na kakvoću kroz parametre peroksidnog broja  i sadržaja slobodnih masnih kiselina kroz godine održavanja manifestacije sadržaj slobodnih masnih kiselina imao je najmanji iznos u 2020. godinu u postotku od 0,06, dok je najveći za istu godinu iznosio 0,53 %. Najveći  sadržaj slobodnih masnih kiselina je zabilježen godine 2014. sa 1,56 % , a u istoj godini najmanji je iznosio 0,16 %. Kada je riječ o peroksidnom  broju koji se izražava u mmolO2/kg, vrijednosti su kretale se od 0,15 koja je zabilježena u 2018. godini i 2011. godine kada je vrijednost iznosila 8,81 mmolO2/kg kao najveća.

Na ovogodišnjoj manifestaciji DANI BERBE MASLINA 2020 su bili zastupljeni maslinari iz svih općina uzgojnog areala masline u Hercegovini. Plakete o osvojenoj ocjeni kao i rezultate koji joj pripadaju maslinari su osobno podizali na adresi Zavoda ili kod uljara kod kojih su vršili preradu. Broj nagrađenih u izdanju zlatne plakete je bilo 63 , srebrenih plaketa je bilo 70, dok onih koje se odnose na brončanu plaketu je bilo svega 7.

Manifestacija DANI BERBE MASLINA u organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru i svojim daljnjim radom će biti na usluzi sektoru maslinarstva kroz godine koje slijede.

Povezane novosti
24.06.2024.
ZAHTJEV ZA UZIMANJE UZORAKA I IZRADU PROGRAMA UREĐENJA ZEMLJIŠTA / TLA
**Uputstvo za uzimanje uzoraka tla za agrokemijsku analizu – nalazi se na […]
14.06.2024.
PREPORUKE
Broj: 01-20-1030-1/24. Mostar, 14.06.2024.   P R E P O R U […]
04.06.2024.
Obavijest za vinogradare
Nestabilne vremenske prilike stvorile su povoljne uvjete za pojavu i razvoj plamenjače […]
24.05.2024.
Obavijest za vinogradare
Na pojedinim lokalitetima vinova loza se već nalazi u fenofazi završetka cvatnje. […]
1 2 3 55
Certifikati & partneri
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava