21.04.2021. |
 Novosti
IZGLEDI I PROCJENA SEKTORA MASLINOVOG ULJA ZA ŠPANJOLSKU,ITALIJU I GRČKU 2012-2020

Perspektive za sektor maslinovog ulja do 2020. utvrđene na temelju detaljne statističke analize koja uzima u obzir glavne povijesne trendove i predvidljivi razvoj sektora tijekom sljedećih godina. Dakle, oni se ne temelje na punopravnom pristupu modeliranja koji povezuje proizvedene, potrošene i prodane količine s ravnotežnom cijenom u EU i na svjetskim tržištima.

Projekcije se utvrđuju za tri države članice EU-a odvojeno (Španjolska, Italija i Grčka).

Metodologija korištena za projekcije razlikuje se ovisno o vrsti i pojedinostima izvora informacija dostupnih za svaku zemlju. Konkretno, razlikovanje podataka za navodnjavane i ne navodnjavane plantaže bilo bi korisno za dobivanje točnijih projekcija proizvodnje; međutim, ovi su podaci dostupni za Španjolsku, ali ne i za Italiju i Grčku.

ŠPANJOLSKA

Na temelju trenda zabilježenog u posljednjem desetljeću, procjenjujemo da bi se površina navodnjavanog maslinika mogla znatno proširiti između 2011. (681 000 ha) i 2020. (771 000 ha), djelomično na štetu ne navodnjavanih površina, smanjilo bi se za gotovo 20 000 ha u istom razdoblju, da bi se 2020. doselilo 1,77 milijuna ha.

Osim normalne varijabilnosti povezane s nastalim klimatskim uvjetima, pretpostavlja se da će se i prinosi lagano povećavati do 2020. godine, prema povijesnom trendu. To bi se odnosilo i na navodnjavana i ne navodnjavana područja, iako je apsolutna razina prinosa za navodnjavane usjeve više nego dvostruko veća od one koja se ne navodnjava.

Uzimajući u obzir ovaj razvoj, proizvodnja maslinovog ulja u Španjolskoj mogla bi doseći 1,68 milijuna tona do 2020. godine pod pretpostavkom "prosječnih" klimatskih uvjeta, a ta vrijednost varira između 1,43 i 1,86 milijuna tona u slučaju sezone izuzetno niskih ili visokih prinosa.

Pretpostavlja se da će potrošnja maslinovog ulja u Španjolskoj tijekom razdoblja projekcije ostati stabilna u smislu po stanovniku na 13,0 kg / godišnje, što predstavlja prosječnu potrošnju tijekom proteklog desetljeća. Uzimajući u obzir skroman porast stanovništva, to bi moglo dovesti španjolsku potrošnju maslinovog ulja do 632 000 t do 2020.

Očekuje se da će izvoz španjolskog maslinovog ulja do 2020. pratiti trend porasta prikazan u nedavnoj prošlosti, s jačim razvojem trgovinskih tokova namijenjenih izvan EU-a u usporedbi s izvozom na tržište EU-a. Sveukupno, ukupni izvoz narast će s 840 000 t u 2011. na 1,047 mil. t u 2020.

Predviđa se da će uvoz ostati približno nepromijenjen tijekom razdoblja projekcije, na razini između 40 000 i 50 000 t, što se poklapa s povijesnim prosjekom iz nedavne prošlosti.

Na temelju tih projekcija izradili smo scenarij za simulaciju mogućeg razvoja zaliha maslinovog ulja u Španjolskoj do 2020. godine, pod pretpostavkom da će godine od 2012. do 2020. zabilježiti 3 berbe s visokim prinosom, 3 s prosječnim prinosom i 3 s manje prinosa . Prema ovoj simulaciji, kumulirana proizvodnja i uvoz tijekom razdoblja projekcije premašili bi odgovarajuću kumuliranu potrošnju i izvoz, s prosječnom godišnjom akumulacijom od 27 000 t zaliha. Ukupne zalihe maslinovog ulja u Španjolskoj bi se stoga mogle povećati sa 635 000 t na kraju tržišne godine 2011./12. sa 881 000 t na kraju 2020./21.

ITALIJA

Za Italiju dostupni podaci ne dopuštaju razlikovanje navodnjavanih i ne navodnjavanih područja maslinika.

Potrošnja maslinovog ulja također već nekoliko godina opada, stoga pretpostavljamo da bi se nastavila smanjivati, sa 660 000 t u 2011. na oko 620 000 t u 2020.

Budući da evolucija ukupnih površina tijekom posljednjeg desetljeća nije pokazala značajniji trend, naše projekcije pretpostavljaju da će ukupna površina posvećena proizvodnji maslinovog ulja ostati konstantna do 2020. godine na oko 1,14 milijuna ha, što odgovara prosječnoj vrijednosti razdoblja 2000- 2010.

Pod pretpostavkom da su "prosječni" vremenski uvjeti, očekuje se da će se prinosi ulja u Italiji blago smanjiti s 459 kg ulja / ha u 2011. na 418 kg u 2020., slijedeći trend smanjenja zabilježen posljednjih godina. Kao rezultat, ukupna proizvodnja maslinovog ulja pala bi s 538 na 477 tisuća tona u istom razdoblju.

Potrošnja maslinovog ulja također već nekoliko godina opada, stoga pretpostavljamo da bi se nastavila smanjivati, sa 660 000 t u 2011. na oko 620 000 t u 2020.

Što se tiče trgovine, očekuje se da će Italija ostati značajan neto uvoznik maslinova ulja, unatoč tome što je trgovinski deficit 2020. godine sve manji. S obzirom na to da je razina uvoza pokazala visoku varijabilnost, ali nije imala jasan trend tijekom posljednjeg desetljeća, pretpostavljamo da uvoz bi iznosio nešto manje od 500 000 tona za cijelo razdoblje do 2020. S druge strane, predviđamo da će talijanski izvoz nastaviti pozitivan trend u posljednjem desetljeću da bi dosegao oko 360 000 tona do 2020.

Na kraju razdoblja projekcije, konačne zalihe maslinovog ulja u Italiji bile bi približno nepromijenjene u usporedbi sa trenutnom situacijom, s neznatnim godišnjim smanjenjem od 2 700 tona godišnje. To znači da ne očekujemo veću neravnotežu u talijanskom sektoru maslinovog ulja, barem pod pretpostavkom "normalnih" klimatskih uvjeta.

GRČKA

Za Grčku nisu dostupni godišnji podaci o površinama pod maslinama; stoga je jedini dostupni izvor podataka je Eurostatovo istraživanje strukture farmi koje se provodi s učestalošću od 3 godine. Prema tim podacima, čini se da se područje maslinika širi tijekom nedavne prošlosti. Za razdoblje projekcije očekujemo nastavak ovog trenda rasta - iako sporijim tempom - sa 738 000 ha u 2007. na 767 000 ha u 2020. S druge strane, predviđa se da će prinosi znatno opadati, da bi se doselili na 351 kg ulja / ha u 2020. Tako bi proizvodnja maslinovog ulja tijekom projekcijskog razdoblja lagano padala, sa 310 000 t u 2011. na 270 000 t u 2020.

Također se predviđa pad grčkog maslinovog ulja - sa 228 000 t u 2011. na 202 000 t u 2020. - slijedeći trend iz prethodnih godina.

U prošlosti je grčki izvoz maslinovog ulja znatno varirao iz godine u godinu, iako se čini da se tijekom vremena javlja trend pada. Za razdoblje do 2020. godine pretpostavlja se da će izvoz nastaviti lagano padati, da bi na kraju projekcijskog razdoblja dosegao 82 000. Napokon, uvoz grčke zanemariv je i predviđa se da će se zadržati na oko 3000 tona tijekom razdoblja 2011-2020, slično prosjeku prethodnih godina.

Pod uobičajenom pretpostavkom "prosječnih" berbi tijekom cijelog razdoblja projekcije, sektor maslinovog ulja u Grčkoj rezultirao bi približno uravnoteženošću, s malim deficitom od 11 000 tona godišnje, ili oko 4% očekivane proizvodnje.

Izvor:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/agri-market-brief-02_en.pdf

Povezane novosti
24.06.2024.
ZAHTJEV ZA UZIMANJE UZORAKA I IZRADU PROGRAMA UREĐENJA ZEMLJIŠTA / TLA
**Uputstvo za uzimanje uzoraka tla za agrokemijsku analizu – nalazi se na […]
14.06.2024.
PREPORUKE
Broj: 01-20-1030-1/24. Mostar, 14.06.2024.   P R E P O R U […]
04.06.2024.
Obavijest za vinogradare
Nestabilne vremenske prilike stvorile su povoljne uvjete za pojavu i razvoj plamenjače […]
24.05.2024.
Obavijest za vinogradare
Na pojedinim lokalitetima vinova loza se već nalazi u fenofazi završetka cvatnje. […]
1 2 3 55
Certifikati & partneri
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava