„SMOKVA 2017."

„SMOKVA 2017."

POZIVNICA

Na sedmu (7.) promotivno-ocjenjivačku izložbu i znanstveno-stručnu radionicu na temu „SMOKVA 2017.", koja će se održati 29.9.2017. god. (petak) u prostorijama FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA, Ulica Biskupa
Čule br. 10, sa početkom u 11,00 sati, predviđen je sljedeći raspored predavanja:

11,00- 11,10 Otvaranje skupa - pozdravna riječ, direktor FAZ-a, Prof.dr.sc. Marko Ivanković
11,10- 11,25 Dr.sc. Adrijana Filipović.: "Izbor tla za uzgoj smokve i gnojidba"
11,25 - 11,45 Mr.sc. Nino Rotim: „Osvrt na bolesti i štetnike smokve"
11,45 - 12,00 Milena Bulić, dipl.ing.agr.: „Sušare za smokvu"
12,00- 12,15 Mr.sc. Andrijana Vučić:„Uvjeti kvalitete smokve za stavljanje na tržište"
12,15 - 12,30 Diskusija i rasprava
12,30 - 12,45 Dodjela plaketa najbolje ocijenjenim smokvama sorte: Zamorčica
12,45 Završna riječ i zatvaranje skupa

Moderator radionice: Mr.sc. Marija Prlić, dipl.ing.agr.
 

Dokument: