Obavijest za vinogradare

Obavijest za vinogradare

 

Zbog povoljnih uvjeta za razvoj plamenjače i pepelnice potrebno je nastaviti sa zaštitom vinove loze. Pojava pepelnice uočena je na većem broju lokaliteta zbog čega je zaštitu vinograda potrebno vršiti sa sistemičnim pripravcima. U svrhu zaštite od plamenjače poželjno je koristiti jedan od pripravaka: Fantic M, Ridomil Gold Combi 45 WG, Ridomil Gold MZ pepite, Pergado WG, Equation Pro WG, Mikal premium F, Verita WG ili Curzate F SC dok se za pepelnicu može koristiti jedan od pripravaka: Postalon 90 SC, Topas 100 EC, Domark 40 ME, Vivando SC, Falcon EC 460, Collis SC, Nativo 75 WG, Dynali DC ili Talendo EC. U vinogradima gdje je ranijih vegetacija bilo šteta od sive plijesni preporučamo primjenu jednog od botriticida: Switch 62,5 WG, Pyrus 400 SC, Cantus WG, Luna Privilege SC ili Teldor SC 500.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

Dokument: