Obavijest za voćare

Obavijest za voćare

 

Na koštićavim voćkama na području Hercegovačko-neretvanske županije u većoj brojnosti zamijećena su imaga (odrasle jedinke) štetnika koji se zove žilogriz (Capnodis tenebrionis). Imaga ovog štetnika ne prave značajnije štete već je štetna ličinka koja se ubušuje korijenje i korijenov vrat koštićavih voćaka. Kako bi se spriječilo odlaganje jaja iz koje se pile ličinke potrebno je vršiti redovite preglede stabala voćaka u nasadu i po uočavanju skupljati imaga žilogriza. Štetnik je velik (2-3 cm) i lako prepoznatljiv (intenzivne crne boje s bjeličastim dijelom u predjelu iza glave) te slabo pokretan zbog čega je najučinkovitija i ekološki najprihvatljivija mjera suzbijanja negovo ručno skupljanje i potom uništavanje. Kod voćaka koje su završile s berbom može se u ovoj fazi ishrane imaga na krošnji izvršiti njegovo suzbijanje jednim od pripravaka: Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Dali SL, Kohinor 200 SL, Rotor Super EC, Chromogor EC, Rogor 40 EC ili Perfekthion EC.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

Dokument: