Odjeljenje biljne proizvodnje i tehnologije

U odjeljenju biljne proizvodnje i tehnologije vrše se slijedeći poslovi: selekcioniranje, introdukcija, certificiranje, poslovi u vinogradarstvu, voćarstvu i vinarstvu, poslovi Izvještajno prognozne službe Federacije Bosne i Hercegovine (*u daljem tekstu IPS) iz domena zaštite zdravlja bilja, transfer tehnologija, poslovi savjetodavne službe iz ratarstva i povrtlarstva, voćarstva i vinogradarstva i zaštite zdravlja bilja; izrada studijsko analitičkih i informaciono dokumentacionih materijala iz nadležnosti odjeljenja, obavljanje znanstveno istraživačkih i stručno operativnih poslova na eksperimentalnim poligonima, * te ostvarivanje suradnje sa nadležnim institucijama i organizacijama.

Obavijesti

Objavljeno: 23.07.2012

Nestabilno vrijeme pogodovati će razvoju biljnih bolesti poput plamenjače, pepelnice i sive plijesni. U zaštiti vinograda od plamenjače koristiti pripravke koji u sastavu imaju bakar ili pripravke na osnovi mankozeba ili propineba, dok se za preventivnu zaštitu od pepelnice mogu primijeniti pripravci na osnovi sumpora. Zaštitu od uzročnika sive plijesni treba provesti tretiranjem u zonu grozda jednim od botriticida: Teldor 500 SC, Cantus WG,...

Objavljeno: 22.07.2012

Ukoliko je od posljednje zaštite vinove loze proteklo više od 12 dana preporuča se nastaviti sa zaštitom protiv pepelnice i plamenjače. Za zaštitu od pepelnice koristiti jedan od fungicida: Crystal KS, Postalon 90 SC, Nativo 75 WG, Talendo, Collis ili Vivando. Za zaštitu od plamenjača koristiti: Pergado, Polyram DF ili Daconil 720 SC. Zbog visokih temperatura tretiranja obavljati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.
Pripravke...

Objavljeno: 21.07.2012

Rane sorte vinove loze na lokalitetima s južnim ekspozicijama i lakšim tlima počele su sa cvatnjom, dok kod ostalih sorti to očekujemo u narednim danima. Prirast mladica i lisne mase vrlo je intenzivan zbog čega većina vinogradara trenutno obavlja pljevidbu kojom se uklanjaju „zaperci" i suvišno lišće, s ciljem staranja povoljnijih uvjeta za oplodnju. U ovoj osjetljivoj fenofazi vinovu lozu treba zaštititi od plamenjače i pepelnice, a što se...

Dokumenti

Objavljeno: 23.11.2017